O projekcie

Wirtualne Laboratorium Fizyki – WLF to zestaw symulowanych eksperymentów z fizyki, częściowo opracowanych w ramach projektu europejskiego VccSSe oraz Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej (PRPW), które można traktować jako materiały wspomagające nauczanie podstaw fizyki w szkołach średnich i w czasie wykładów na uczelniach wyższych, jak również jako materiały uzupełniające do Laboratorium podstaw fizyki I na Wydziale Fizyki PW. Laboratorium podstaw fizyki I jest laboratorium, które zazwyczaj jako pierwsze umożliwia bezpośredni kontakt studenta politechniki z fizyką i jej metodologią eksperymentalną. Aby dobrze spełniło swoją rolę, student przed każdym ćwiczeniem powinien odpowiednio się przygotować. Aktualnie dostępne instrukcje jedynie częściowo spełniają swój cel, opisując ćwiczenia tylko w sposób teoretyczny. Przystępując do wykonania ćwiczenia w rzeczywistym laboratorium student musi na miejscu poświęcić sporo czasu na zaznajomienie się z aparaturą (którą widzi po raz pierwszy) i metodyką pomiaru. Na wykonanie pomiarów i opracowanie wyników w laboratorium ma zwykle mało czasu, co jest źródłem pośpiechu i nieuchronnych błędów. Z kolei, opracowując wyniki w domu, jest pozbawiony możliwości konsultacji. Sytuacja taka często prowadzi do stresów i kłopotów, powodując, niekiedy, powstawanie negatywnych stereotypów na temat całej fizyki.

Mając te okoliczności na uwadze, opracowano nowoczesne materiały pomocnicze, nazwane Wirtualnym Laboratorium Fizyki, które umożliwią studentowi na samodzielne i – w razie potrzeby – wielokrotne przeprowadzenie treningowych pomiarów w domu (przed udaniem się do rzeczywistego laboratorium). Każde z ćwiczeń wchodzących w zestaw WLF zostało zaprogramowane w wersji wirtualnej w taki sposób, by możliwie najwierniej odtwarzało rzeczywisty układ pomiarowy. W szczególności, dołączone zostały zdjęcia rzeczywistych przyrządów, uzupełnione o symulacje ich obsługi, a wyniki uzyskiwane w pomiarach rzeczywistych zostały w niejawny sposób wkomponowane w program obsługi eksperymentu symulowanego.

Materiały opracowane w formie WLF nie tylko uatrakcyjniają wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych i poszerzenie ich o nowe elementy, lecz także umożliwią zapoznanie studentów z najnowszymi trendami w dziedzinie oprogramowania systemów pomiarowo – kontrolnych.

Do przeprowadzenia eksperymentu wirtualnego w domu nie są potrzebne żadne specjalne urządzenia pomiarowe ani drogie programy komputerowe. Wymagania sprzętowe nie odbiegają od standardowego wyposażenia komputera. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu graficznego środowiska programowego LabVIEW, na którego bazie opracowane zostało całe laboratorium wirtualne. Funkcjonalna grafika tego pakietu znacznie uatrakcyjnia proces dydaktyczny. Ponadto, takie e-laboratorium dzięki internetowi staje się powszechnie dostępne.

Powrót