Jak to działa

Wszystkie eksperymenty w Wirtualnym Laboratorium Fizyki zostały napisane w środowisku LabView™ firmy National Instruments. Do poprawnego ich działania wymagane jest środowisko uruchomieniowe (Run-Time Engine) w wersji co najmniej 8.5.1, zawierające odpowiednią wtyczkę do przeglądarek Internet Explorer i Mozilla Firefox, które może zostać zainstalowane na komputerze automatycznie lub może zostać pobrane ze stron National Instruments.

Instalacja automatyczna

Instalację taką można wykonać w przypadku używania przeglądarki Internet Explorer w wersji 7 (w wersji 6 nie zostało to dokładnie sprawdzone). Jeżeli w systemie zainstalowana jest równocześnie Mozilla Firefox, instalator zainstaluje automatycznie wtyczkę dedykowaną tej przeglądarce.
Po kliknięciu w obrazek dowolnego esperymentu musimy odczekać ok. 1-2 min. aż przeglądarka znajdzie i pobierze właściwą wtyczkę oraz wyświetli monit z prośbą o zgodę na jej instalację.Klikamy na monit i wybieramy "Zainstaluj formant ActiveX".Następnie musimy zezwolić na uruchomienie programu instalacyjnego RTE.Instalacja przebiega analogicznie do instalacji innego oprogramowania na platformie Windows. Poniżej widoczne są zrzuty ekranu wybranych kroków instalacji. Zaleca się pozostawienie domyślnych ustawień instalatora.

Po pomyślnym ukończeniu instalacji, niezbędne będzie ponowne uruchomienie komputera.Po ponownym wejściu na stronę z wybranym eksperymentem, powinniśmy ujrzeć jego panel czołowy. Jesli nie został on uruchomiony, należy wcisnąć białą strzałkę widoczną w lewym górnym rogu panelu czołowego.


Instalacja ręczna

Instalację taką można wykonać pobierając wcześniej ze stron internetowych firmy National Instruments wersję instalacyjną dla wybranego systemu operacyjnego:

Wersja 8.5.1 dla systemu Windows
Wersja 8.6 dla systemu Windows
Wersja 8.5.1 dla systemu Linux
Wersja 8.6 dla systemu Linux

Powrót