Eksperymenty PRPW

Lista eksperymentów PRWP dostępnych w WLF. Z przyczyn technicznych nie wszystkie doświadczenia mogą być dostępne w danej chwili. Aby uruchomić eksperyment należy kliknąć na obrazek przy wybranym eksperymencie.

Zjawisko Halla

Wyznaczanie stałej Plancka metodą fotoelektryczną

Rozkłady statystyczne

Wyznaczanie współczynnika załamania światła

Drgania w obwodach elektrycznych

Wyznaczanie stałej Plancka metodą fotoelektryczną

Wyznaczanie temperatury Curie ferromagnetyku

Efekt Comptona

Wyznaczanie energii promieniowania gamma

Badanie przewodnictwa cieplnego i temperaturowego metali metodą Angströma

Powrót