Kontakt

Zachęcamy do zgłaszania ewentualnych problemów, propozycji, uwag i wniosków związanych z działaniem strony i laboratorium. W miarę możliwości będziemy starać się odpowiadać na wszystkie zgłoszenia.

Autorzy

doc. dr inż. Wiesław Tłaczała () - (kontakt merytoryczny) - pomysłodawca laboratorium, projektant oraz autor rzeczywistych i wirtualnych przyrządów pomiarowych z dziedziny elektroniki i fizyki.

mgr inż. Marcin Zaremba () - (kontakt techniczny) - projektant autor i współautor rzeczywistych i wirtualnych przyrządów pomiarowych z dziedziny elektroniki i fizyki, konfiguracja serwerów i infrastruktury sieciowej.

Projekt graficzny strony - inż. Urszula Sieroń.

Powrót